Tisztelt Érdeklődő!

A bekért személyes adatokat kizárólag a felhasználó kérésére válasz email, árajánlat, telefonos visszahívás céljábol kérjük el. Azokat semilyen formában nem tároljuk, harmadik félnek nem adjuk ki.

Adatvédelmi tájékoztató
A(z) Marosi Tibor e.v. (továbbiakban: Adatkezelő) klíma berendezések  értékesítése, azok szerelése és szervizelése tevékenységével kapcsolatban üzemelteti a weboldalt. Az felhasználók személyes adatait, kizárólag az érdeklődő kérésére információ szolgáltatás céljából kéri.  Az adatbekéréssel regisztráció nem történik. A személyes adatokat csak a megfelelő tájékoztatáshoz szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a felhasználóknak személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 4028 Debrecen, Hadházi út 137/a
Az adatkezelő elérhetősége: +36205500707 , EMAIL: info@worldklima.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó adatai megadásakor  kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre:  online érdeklődő felhasználók

A kezelt adatok köre:: Név, Elérhetőség (telefon, email), cím

Az adatgyűjtés célja: elérhetőség bekérése válasz email, telefonos visszahívás, árajánlatküldés

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
Marosi Tibor

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok nincsenek tárolva

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatainak helyesbítését,
- személyes adatainak törlését vagy zárolását.Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a  felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)